Method Feeder Fluo Smoke Dip je špecialny dip na zatraktívnenie prezentovanej nástrahy. Kde efektom farebnosti ako aj chuťových stimulov láka rybu k záberu.