Big boilies určené k selektovaniu väčších jedincov v revíry.